Marrëdhëniet me klientët

Salud Fije | Shërbimi i Marrëdhënieve me Klientin

Ndershmëria, besimi, transparenca dhe qartësia nga baza midis klientëve tanë dhe personelit tonë të shpërndarjes.

Nëse keni më shumë pyetje, na shkruani

Ne do t'ju përgjigjemi së shpejti.