2006 සිට ඉහළම නයිලෝන් නූල් සහ පොලියෙස්ටර් නූල් නිෂ්පාදකයා සහ තොග සැපයුම්කරු.
භාෂාව

පාරිභෝගික සම්බන්ධතා

Salud yarn | පාරිභෝගික සම්බන්ධතා සේවය

අවංකකම, විශ්වාස කිරීම, විනිවිදභාවය සහ අපගේ ගනුදෙනුකරුවන් සහ අපගේ බෙදාහැරීමේ නිලධාරීන් අතර ඇති පදනමවැන්නයි.

ඔබට තවත් ප්රශ්න ඇත්නම්, අපට ලියන්න

අපි ඉක්මනින් ඔබට පිළිතුරු දෙන්නෙමු.