शीर्ष नायलन धागा र पोलिस्टर यार्न निर्माता र चारैतिर आपूर्ति।
भाषा

साल्भ यार्न | यार्न र ye ्ग प्रक्रिया

यो नायलन पोलसिस्टर धान्यको र ye ्ग प्रक्रिया हो, र भिडियोहरू साउच यार्न कार्यशाला मा लिन्छन्। हाम्रो सबै यार्न उत्पादनहरूले ओसी-टेक्स र grs प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ। हामीसँग कपडा उद्योग र अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेडिंगमा 1 14 बर्षको अनुभव छ।

यदि तपाईंसँग अधिक प्रश्नहरू छन् भने, हामीलाई लेख्नुहोस्

हामी तपाईंलाई चाँडै जवाफ दिनेछौं।