शीर्ष नायलन धागा र पोलिस्टर यार्न निर्माता र चारैतिर आपूर्ति।
भाषा

Webbing | सहयोगका घटनाहरू

Webbing एक साँघुरो कपडा वा ट्यूबिकल कपडा हो वा कच्चा माल को रूप मा बनाईएको छ। उपहाषा, जुत्ता जुत्ता, सामान, कृषि, कृषि, कृषि, कृषि, कृषि, कृषि, कृषि, कृषि, कम्पनी, र यातायात जस्ता विभिन्न गर्न को एक विस्तृत विविधताहरु छन्।


Webbing | सहयोगका घटनाहरू

Webbing | सहयोगका घटनाहरू

सामग्रीका अनुसार वेबिंगमा पोलस्टर, नायलन, पीपी पोलिपोलन्स, चम्किचाई प्याज, स्पानम्यान, रेयन र यस्तै। विभिन्न सामग्रीको विशेषताहरू फरक छन्, र चमक र भावना धेरै फरक हुन्छन्।

Webn द्वारा राखिएको Webbing

Webbeing को ब्रान्ड सहयोग

Webbing को लागी यार्नहरु
साल्डा यार्न कम्पनी प्रोफाइल