ក្រុមហ៊ុនផលិតអំបោះនិងអ្នកលក់ដុំ Polyester កំពូល ៗ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2006 ។
ភាសា

yarn yarn | សេវាកម្មសំលៀកបំពាក់អំបោះអំបោះ

យើងមានទីតាំងនៅទីក្រុងដាឡាំងទីក្រុងដាវហ្គុនដែលប្រមូលបានអ្នកផ្គត់ផ្គង់អំបោះច្រើនហើយកាន់កាប់ទីផ្សារអំបោះធំជាងគេនៅប្រទេសចិន។ ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរកអំបោះអំបោះខ្លះក្រៅពីផលិតផលអំបោះរបស់យើងយើងអាចជួយអ្នកក្នុងការស្វែងរកវាហើយពិនិត្យមើលគុណភាពរបស់ពួកគេជាមួយនឹងឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរបស់យើង។

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរបន្ថែមសូមសរសេរមកយើង

យើងនឹងឆ្លើយតបមកអ្នកឆាប់ៗនេះ។