از سال 2006 تولید کننده نخ نایلون بالا نایلون و پلی استر تولید کننده و عمده فروشی عمده فروشی.
زبان

روابط مشتری

سالخورده | خدمات روابط مشتری

صداقت، اعتقاد، شفافیت و وضوح از مبنای بین مشتریان ما و پرسنل توزیع ما.

اگر سوالی دارید، به ما بنویسید

ما به زودی به شما پاسخ خواهیم داد.